Vse o prodaji vstopnic Spletna prodaja vstopnic Cart

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja Špas teatra (nakup vstopnic, darilnih vstopnic, špasnih kartic). So sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Obligacijskim zakonikom (OZ).

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti KD Špas teater in potrošnika ter urejajo njun poslovni odnos. S trenutkom nakupa vstopnice, Špasne kartice (kartice Select box) ali darilne vstopnice potrošnik sprejme splošne pogoje poslovanja KD Špas teater.

Kulturno društvo Špas teater v svojem programu izvaja predstave v Kulturnem domu Mengeš in v dvoranah v drugih krajih po Sloveniji. Predstave, organizirane z naše strani, so pri programu označene z besedo izven.

Pri vseh predstavah, označenih izven velja:

Nakup vstopnic 

Pri nakupu vstopnic pozorno preberite podatke:

 • Ura in kraj predstave, preverite ceno vstopnice. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo
 • Špas teater ne odgovarja za napačno izdane vstopnice s strani pooblaščenih prodajalcev vstopnic Eventim in ostalih prodajnih mest                                           
 • Špas teater ne odgovarja za napačne informacije, ki so bile kupcu posredovane s strani pooblaščenih prodajalcev vstopninc Eventim in ostalih prodajnih mestih
 • Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev

Več info o vstopnicah v Kulturnem domu Mengeš - tukaj

Več info o vstopnicah po krajih v Sloveniji - tukaj

Zamenjava vstopnic oziroma vračilo kupnine

 • Nakup vstopnic je dokončen in brez možnosti vračila denarja, menjav terminov ali odpovedi.

(V skladu z 12. točko 43. Člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerem se podjetje zaveže, do bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, faxu, elektronski pošti ali preko spleta.

 • Omejeno delovanje gledališča zaradi ukrepov Vlade RS

Morebitne pisne zahtevke za menjavo vstopnic, izdajo dobropisev ali vračilo kupnin za vse prestavljene predstave bomo obravnavali takrat, ko bomo imeli nadomestne termine, to je, ko se bo stanje v državi in na področju javnih prireditev umirilo oziroma ko se bodo kulturni domovi in gledališča zopet odprli. Zahtevkov, ki bodo poslani pred tem, ne bomo upoštevali, saj je gledališče zaprto in na zahtevke ni moč odgovarjati v zakonskem roku 8 dni. Vse aktualne informacije in dogodke bomo objavljali na naši spletni strani - prosimo vas, da jih  spremljate in upoštevate.

 • obdobje "novega sedanjika" , čas korona virusa (velja od 1.10. do 16.10.'20)

Brez možnosti vračila pa ne velja tudi za obiskovalce, ki jim ukrepi oz. določila NIJZ  v povezavi s koronavirusom onemogočajo prihod na predstavo (imajo veljavno odločbo o karanteni), v tem primeru bomo zaradi družbene in osebne solidarnosti upoštevali izredne razmere ter imetnikom vstopnic izdali dobroimetje na Špasno kartico. Vsi zahtevki morajo biti pisni, na mail vstopnice@spasteater.com , kjer je priložena odločba o karanteni. V kolikor bi se uporabniki sklicevali na zasebnost podatkov in odločbe ne bi priložili, vam v tem primeru dobropisa ne moremo izdati. Vaš podatek o odločbi bomo varovali skladno s GDPR zakonom o varovanju podatkov (Uradni list 94/07). Zavedamo se, da so odločbe osebne narave in se zavezujemo po odločbo uničiti (takoj po rešitvi problema).

Odpoved s strani Špas teatra

 • Zamenjava termina predstave (bolezen v ansamblu, drugo): Že kupljene vstopnice veljajo za nadomestni termin, ki ga določi Špas teater oz., če pri obvestilu o zamenjavi ni določeno drugače. Zaradi vremenskih razmer denarja ne vračamo in zamenjave niso možne.
 • Vračilo kupnine: Kupnino vrnemo le v primeru, če predstavo odpovemo. V kolikor je predstava prestavljena na kasnejši termin,kupnine ne vračamo.  
  Odpovedana predstava: Izdamo v dobropis v vrednosti nakupa vstopnic na Špasno kartico, ali pa vam vrnemo denar (rok za vračilo je vedno naveden ob odpovedi), Ob zahtevku za vračilo denarja je obvezno potrebno  predložiti vstopnice odpovedane predstave z računom o opravljenem nakupu.
 • Posebno opozorilo: ob odpovedi vas bomo na spletni strani obvestili o nadomestnem terminu oz vračilu denarja – prosimo, da se navedenih terminov držite, po datumu, ki bo zapisan, vračilo vstopnice oz zamenjave niso več možne.

Zgoraj navedeno velja za vstopnice, kupljene na prodajnih mestih blagajne Špas teatra ali spletne prodaje Špas teatra,  Eventima oziroma na prodajnih mestih blagajn, kjer se izvede predstava.

Vstopnica je prenosljiva na drugo osebo.

Darilna vstopnica  

Ostale pomembne informacije: tole popravi tudi pri pogojih poslovanja

 • Splošna Darilna vstopnica je plačilno sredstvo v spletni trgovini in na blagajni Špas teatra (za predstave v KD Mengeš)
 • Drugi darilni boni (Petrol in Eventim) so vnovčljivi samo na blagajni KD Mengeš.
 • Splošno Darilno vstopnico in druge Darilne bone je potrebno izkoristiti do roka, ki je zapisan na Darilni vstopnici ali drugem Darilnem bonu (Petrol in Eventim). Vnovčitev po tem datumu ni več možna. Podrobna navodila so napisani na splošni Darilni vstopnici ali drugem Darilnem bonu (Petrol in Eventim)
 • Ena splošna Darilna vstopnica in en Darilni bon (Petrol in Eventim) se zamenja za eno vstopnico z enako ali manjšo vrednostjo.
 • Če je vrednost nakupa manjša, denarja ne vračamo, če je večja, je možno doplačilo.
 • Splošna Darilnih vstopnic  ali drugi Darilnih bonov (Petrol in Eventim) ni možno zamenjati za gotovino ali drugo splošno Darilno vstopnico ali drug Darilni bon (Petrol in Eventim).
 • Po roku vnovčitve splošna Darilna vstopnica in drugi Darilni boni (Petrol in Eventim) niso več vnovčljivi. Reklamacij ne sprejemamo.
 • SplošnaDarilno vstopnico ali  druge Darilne bone (Petrol in Eventim) ni možno vnovčiti za predstave Špas teatra v drugih krajih in drugih dvoranah po Sloveniji

Darilna vstopnica je prenosljiva na drugo osebo.

POSEBNO OBVESTILO - VELJAVNOST DARILNIH VSTOPNIC 2019/20
Veljavnost darilnih vstopnic se podaljšuje do 30.6.2021.

Več informacij o darilni vstopnici - tukaj

Špasna kartica  

Ostale pomembne informacije:

 •  Avtomatični 10% popust na redno ceno vstopnic, ne velja za vstopnice v akciji, paketno prodajo, enotno ceno, gostovalne predstave in podobno.
 • Špasna kartica je identifikacijski dokument označen z identifikacijski kodo in velja kot plačilno sredstvo za  nakup vstopnic za predstave Špas teatra v Kulturnem domu Mengeš, ki so v redni prodaji.
 • Na Špasno kartico lahko naložite minimalno vrednost 25 € do maximalno 500 €.
 • Z dobroimetjem lahko vstopnice kupujete preko spletne blagajne in na blagajni v KD Mengeš, oziroma na daljavo preko telefona.
 • S Špasno kartico lahko plačate celoten ali delni znesek pri nakupu vstopnic.
 • Znesek nakupa se odšteje od dobroimetja na Špasni kartici.
 • Dobroimetje ni izplačljivo v gotovini ali v darilnih bonih, ampak se ohrani na kartici.
 • Špasna kartica je plačilno sredstvo, kar pomeni, da veljajo za zamenjave/odpovedi pravila pri zamenjavi vstopnic
 • Ko se denarna vrednost na Špasni kartici porabi, lahko na kartico ponovno naložite novo vrednost po vaši izbiri.
 • S Špasno kartico ravnajte enako kot z gotovino, saj je ne moremo blokirati ali nadomestiti zneska v primeru izgube, neaktivnosti ali kraje.
 • Špasna kartica je prenosljiva, stanje dobroimetja lahko preverite na blagajni.
 • Špasna kartica je veljavna do 24 mesecev po nakupu oziroma če 24 mesecev ni na kartici nobenih aktivnosti.
 • S Špasno kartico ni mogoče uveljavljati drugih popustov (količinski za pravne osebe, drugo).
 • Ob rezervaciji morate povedati številko Špasne kartice in vstopnice prevzamete pred predstavo. V kolikor vstopnice ne prevzamete, se vam znesek odšteje od dobroimetja.
 • Rok veljavnosti lahko preverite na blagajni Špas teatra
 • V primeru, da se je Špasni kartici iztekla veljavnost in je postala neveljavna, KD Špas teater do imetnika le-te nima nikakršne obveznosti. Imetnik Špasne kartice nosi odgovornost spremljanja njene veljavnosti.

Odgovornost imetnika Špasne kartice

 • Imetnik Špasne kartice mora z njo skrbno ravnati
 • Špas teater ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je posledica nepooblaščene uporabe, izgubljene ali ukradene Špasne kartice. Izdajatelj ni dolžan blokirati Špasne kartice na zahtevo imetnika le-te.
 • Špas teater si pridržuje pravico, da zavrne ali omeji plačilo s Špasno kartico, če tega ni mogoče izvesti zaradi tehničnih težav na prodajnem mestu ali iz varnostnih razlogov (sum na zlorabo).

Špasna kartica je prenosljiva na drugo osebo.

Več informacij o špasni kartici - tukaj

Abonmajske vstopnice

 • Abonmajske izkaznice so prenosljive na drugo osebo.
 • Zamenjava sedežev za drug termin ni možna.
 • Abonmajske vstopnice so veljavne za tekočo seznono, kot je zapisano na vstopnici

Več informacij o abonmajskih vstopnicah - tukaj

Pravne osebe

 • Pravne osebe pošljejo naročilnico in s tem se smatra, da je naročilo potrjeno.
 • Po prejetju naročilnice ni možno vračilo vstopnic ali zamenjava termina.

Reklamacije

Vse reklamacije je treba predložiti KD Špas teater v pisni obliki v 8 dneh od domnevane kršitve.

Reklamacije je potrebno predložiti v pisni obliki na e-naslov vstopnice@spasteater.com ali po navadni pošti (naslov: Slovenska cesta 22B, Mengeš) najpozneje v 8 dneh od izdaje računa.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije predstave, za katero je kupil vstopnico. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice ( npr. napačen izpis datuma, časa predstave, številke sedeža) nemudoma reklamirati.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic KD Špas teater ni dolžan poravnati stroška zamenjave ali nakupa novih vstopnic.

Minimalne ali upravičene spremembe v igralski zasedbi / ansamblu ali izvedbi programa so pridržna pravica organizatorja - KD Špas teater.

Mirno reševanje sporov

Skladno z Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta, spremembo Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktivo 2009/22/ES ter na podlagi določila 1. odstavka 8. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, KD Špas teater ne priznava izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Osebni podatki

Ob rezervaciji vas prosimo za vašo telefonsko številko. S tem ste vpisani v Klub Špas in prejemate koristne informacije in program Špas teatra. Prejemanje obvestil preko SMS-a je za gledalce brezplačno. V skladu z zakonom o varovanju podatkov GDPR (več o politiki varovanja osebnih podatkov – tukaj), se Špas teater obvezuje varovati podatke, telefonske številke ali vaš mail uporabimo v tržne namene ali namene izboljšanja naše ponudbe in jih ne posredujemo tretji osebi.

Namen obveščanja je:

 • obveščanje o programu in vsebini predstav
 • obveščanje o spremembah v programu, pomembnih za občinstvo
 • obveščanje o aktivnostih gledališča
 • obveščanje o posebnih akcijah

Varstvo osebnih podatkov

Prejete osebne podatke obdelujemo skladno z določili  skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) EU 2016/679. Dodatne informacije o varstvu podatkov lahko najdete v Politiki varstva osebnih podatkov objavljeni tukaj.

Ta stran uporablja piškotke, da lahko zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani... OK